Tezis

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2111/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Metsulfuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Zbog proširenja delovanja na korov prilepaču (Gallium aparine) može se mešati sa preparatom Bonaca.

NAPOMENA:
Na kraškim terenima i slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa) ne sme se primenjivati u kombinaciji sa preparatima na bazi fluroksipir – meptila zbog ispirljivosti. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

 

Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat10 g13 - 39
Spring wheat10 g13 - 39
Spring barley10 g13 - 39
Winter barley10 g13 - 39