Zeazin

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1221/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Način delovanja:
Aktivna materija terbutilazin, kao i svi drugi preparati iz grupe triazina, deluje blokadom Hilove reakcije, što u osnovi ima za posledicu da biljke koje su osetljive na ove herbicide vrlo brzo postaju bledožute, žute, a zatim poprimaju braon boju i na kraju se suši cela biljka. Kod primene posle setve, a pre nicanja, ovaj herbicid u osnovi sprečava nicanje osetljivih korovskih biljaka, a kod primene posle nicanja useva i korova simptomi se uočavaju nakon nekoliko dana na već opisan način. 

Primena:
Prema dozvoli za promet, preparat se primenjuje u usevu kukuruza u količini:
-1,5 l/ha (15 ml/100 m²) zа aridna područja i zemljišta mehaničkog sastava (1-3% humusa).
-1,5–2,5 l/ha (15-25 ml/100 m²) za humidna područja i srednje teška zemljišta (>3% humusa).
Tretiranje se može obaviti posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja kukuruza do faze razvoja 3 lista (do faze 00-13 BBCH skale).
Međutim, na osnovu iskustva proizvođača, preporuka je da se preparat Zeazin, posle setve, a pre nicanja kukuruza, na zemljištima sa 1-3% humusa koristi u količini od 1,5 l/ha, a na zemljištima sa 3-5% humusa u količini od 2 l/ha.
Za tretiranje posle nicanja useva i korova preporuka je da se Zeazin koristi u količini 1,3-1,5 l/ha.
Preparat treba primeniti uz utrošak vode 200-400 l/hа.

Mogućnost mešanja:
Zeazin se posle setve, a pre nicanja, radi proširenja spektra delovanja i na travne korove može mešati sa preparatima na bazi dimetenamida, s-metolahlora (Telus) i izoksaflutola. Posle nicanja kukuruza, u fazi razvoja 3-4 lista, radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum), bentazona (Savazon 480) i mezotriona (Intermezzo). U tim kombinacijama izvanredno deluje i na korove koji se teško suzbijaju kada se primeni posle setve, a pre nicanja kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), teofrastova lipica (Аbutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), vrste iz roda dvornika (Polygonum sp.), pomoćnica (Solanum nigrum) i čičak (Xanthium strumarium)

Регистрован за културеРате
Corn1.3 - 2.5 l