Pulsar 40

Произвођач
BASF
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2587/2013-11
Aktivni materijali
Линкови
PRIMENA:
Pulsar 40 je selektivni herbicid koji se apsorbuje i listom i korenom, a u biljkama se translocira do vršnih meristema. herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze – ALS - inhibitor biosinteze esencijalnih aminokiselina (razgranatog lanca): valina, leucina i izoleucina. HRAC klasifikacija: B.
Količina primene preparata: Preparat se primenjuje svim tipovima ratarskih prskalica, u zavisnosti od prisutnih korovskih vrsta i inteziteta zakorovljenosti useva, primenjuje u količinama od 1,0 – 1,25 l/ha (10,0 – 12,5 ml/100m2).
 
Preparat se primenjuje svim tipovima ratarskih prskalica u usevima :
1. Soje, pasulja, graška, lucerke (u zasnivanju) u količini od 1,0 - 1,2 l/ha, odnosno 10 - 12 ml na 100 m2, u fazi 1-3 trolista useva (faze 11-13 BBCH- skale) soje, pasulja, graška, odn. u fazi 3 trolista useva (faze 13 BBCH- skale) lucerke (u zasnivanju), a kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova, a optimalno u fazi 1-4 lista .
2. Suncokreta (IMI-hibrid, tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinoni -Clearfield), u količini od 1,2 l/ha, odnosno 12 ml na 100 m2, primenom kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH-skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova, a optimalno u fazi 1-4 lista. U IMI-hibridima suncokreta Pulsar 40 se koristi i za suzbijanje volovoda
(Orobanche spp.), i to: u količini od 1,2 l/ha, primenom kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova; ili dvokratnom primenom, i to : u količini 0,8 l/ha kada suncokret ima 3 para listova + 0,4 l/ha 7-10 dana nakon prvog tretiranja. Na parcelama na kojima je volovod jedini problem, čekati kasniju primenu.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine: Jednom u toku godine na istoj površini.
 
Napomena:
Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati : soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona (Clearfield suncokret). Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetru.
 
Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Sunflowers0.8 - 1.2 l5 - 15
Alfalfa1 - 1.2 l11 - 1335
Beans1 - 1.2 l11 - 1335
Peas1 - 1.2 l11 - 1335
Soybeans1 - 1.2 l11 - 1335