Chicara Duo

Произвођач
Agromarket
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
Aktivni materijali
DELOVANJE:
Dvokompenentni herbicid, pri čemu jedna aktivna materija Flazasulfuron pripada grupi Sulfonilurea sa pre i post emergentnim delovanjem. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze – ALS (AHAS – sintaza hidroksi sirćetne kiseline), prvi enzim u biosintezi amino kiselina razgranatog lanca, čime utiče na biosintezu proteina i deobu ćelija (prestanak rasta biljaka). Druga aktivna materija, Glifosat je nerezidualni herbicid širokog spektra, sistemičnog i kontaktnog delovanja. Inhibira EPSP sintazu. Inhibicija enzima sprečava biljke da sintetišu potrebne materije za biosintezu proteina, čime se smanjuje proizvodnja proteina u biljci i ihnibira rast biljaka.
 
SPEKTAR DELOVANJA
JEDNOGODIŠNJЕ ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
-dobro suzbija: jednogodišnji travni korovi – ljulj italijanski (Lolium multiflorum), ljulj engleski (Lolium perene), livadarka jednogodišnja (Poa annua), livadarka obična (P. trivalis), obična krstica (Senecio vulgaris), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar lepljivi (S. verticiliata)
- jednogodišnji širokolisni korovi - štir obični (Amaranthus retroflexus), hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), obična mišjakinja (Stellaria media)
-zadovoljavajuće suzbija:
- jednogodišnji uskolisni korovi – vlasulja oštra (Bromus sterilis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
- jednogodišnji širokolisni korovi - pepeljuga obična (Chenopodium album), čekinjuša (Crepis capillaris), vrste iz roda Geranium spp., mačije uho glatko (Hypochaeris glabra), salata divlja (Lactuca serriola), kamilica bezmirisna (Tripleuspermum inodorum- Matricaria perforate), vrste iz roda Veronica spp.
- višegodišnji širokolisni korovi – palamida njivska (Cirsium arvense), maslačak običan (Taraxacum officinale) slabo suzbija – svračica crvena (Digitaria sanguinalis), pirevina obična (Agropyrum repens), lipice iz roda Abutilon spp., rosulja jednogodišnja (Mercuralis annua), poponac njivski (Convolvulus arvensis), ladolež divlji (Calystegia sepium), rastavić njivski (Equisetum arvense)
Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Apples3 l060
Pears3 l060
Grapes3 l0 - 5775