Nicogan

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-672/2014-11
Aktivni materijali
Линкови
Селективни системични хербицид намењен за сузбијање широколисних и усколисних корова у усеву кукуруза.
 
Примена:
Nicogan је селективни системични хербицид намењен за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широколисних корова у усеву кукуруза.
Примењује се:
1) Једнократно:
-у количини од 1 l/ha (10 ml на 100 m2) за сузбијање једногодишњих корова, третирањем када је кукуруз у фази 2-8 развијених листова (фазе 11-18 ВВСН скале), а корови у фази развијених 2-6 листова;
-у количини од 1,25 l/ha (12,5 ml на 100 m2) за сузбијање випегодишње усколисне коровске врсте дивљег сирка (Sorghum halepense) из ризома, третирањем када је сирак висине 15-20 cm.
2) Двократно:
-прво третирање:
-у количини од 0,5 l/ha (5 ml на 100 m2), третирањем када су једногодишњи усколисни и једногодишњи и вишегодишњи широколисни корови у фази 2-4 развијених листова, а дивљи сирак тек изникао;
-друго третирање:
-у количини од 0,75 l/ha (7,5 ml на 100 m2), третирањем када су се једногодишњи усколисни и једногодишњи и вишегодишњи широколисни корови регенерисали, а дивљи сирак висине 15-20 cm.
3) У комбинацији:
-У количини 1 l/ha + 1,5 l/ha средства за заштиту биља Bromoterb (10+15 ml на 100 m2), третирањем када је кукуруз у фази 2-6 развијених листова (фазе 11-16 ВВСН скале), а корови у фази 2-6 развијених листова.
Примењује се тракторским и леђним прсклицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2).    
Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.5 - 1.25 l11 - 18