Aspir yaprak lekesi
Alternaria carthami

Hastalık Tanımı :
Fungusun konidileri tek tek veya kısa zincirler halinde düz veya bükük, geniş tarafı dibe yakın, gagalı, bazen bölmelerde daralmış açık veya orta kahve renkte düzgün, 7-11 enine bölmeli, 7'ye kadar uzunluğuna bölmelidir.
Hastalık etmeni, bulaşık bitki artıkları ve tohumla ertesi yıla taşınır.

Yaşayış : 
Bu hastalık daha çok yaprak lekesi şeklinde görülür. Yapraklardaki lekeler kahve renkli, zonlu (iç içe geçmiş halkalar halinde), 1 cm çapına kadar genişler ve ekseri birleşerek şekilsiz lekeleri oluştururlar. Hastalık çiçek sapları ve ince dallarda da görülebilir. Enfekteli çiçek tomurcuklan açılmaksızın pörsürler.
Hastalık bazı bitkilerde çok şiddetli olabilir. Hastalıklı yapraklar lekelerin olduğu yerden delinir ve yırtılabilir. Hastalığın ilerlemiş hallerinde bitkiler çok zarar görebilir.
Ülkemizde aspir ekilisi yaygın değildir. Bu hastalık yer yer bazı üretim alanlarında ve araştırma kurumlarının deneme tarlalarında görülmektedir. 

Kültürel Önlemler :
Hastalıklı bitki artıklarını toplayıp yok etmeli, temiz tohumluk kullanılmalı ve 2-3 yıllık münavebe uygulanmalıdır.

Kimyasal Mücadele :
Hastalığın ilk belirtilerinin görülmesinden sonra hastalığın seyrine göre 2-3 ilaçlama yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üst yüzleri ilaçla kaplanmalıdır.

İlaçlama Zamanı :
Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman ilaçlamalara başlanır.