Efdal GöztaşimRegistered until: 2025 M06 12
Tarkim - Fungisit
10285

İlacın Hazırlanması:
Bordo bulamacı Göztaşı,Kireç ve suyun birbirleri ile karıştırılması sureti ile elde edilir.Eğer %1’lik BORDO BULAMACI hazırlanmak istenirse,önce 50 litrelik metal olmayan bir kapta 1 kg Göztaşı eritilir. 100 litrelik başka bir kapta da 500 gr sönmemiş kireç yavaş yavaş söndürülerek eritilir ve su ile 50 litreye tamamlanır.Daha önceden hazırlanan 50 litrelik GÖZTAŞI eriyiği kireçli su üzerine yavaş yavaş dökülür ve devamlı karıştırılır.Hiçbir zaman kireçli su Göztaşı eriyiği üzerine dökülmez. Bulamacın kalitesinin kontrolü için,turnusol kağıdı ve fenolftaleinli kağıt batırılır.Kırmızı turnusol mavi,beyaz fenolftaleinli kağıt ise kırmızı renge dönüşürse bulamaç iyi demektir.Aksi olduğunda bulamaca bir miktar daha kireçli su ilave etmek gerekir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
DAL GÖZTAŞIM isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için EFDAL GÖZTAŞIM’ ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasından (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.
Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanımı tavsiye edilmez.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 021
Armut0 - 00 - 021
Badem0 - 00 - 021
Bağ0 - 00 - 021
Elma ağacı0 - 00 - 021
Erik0 - 00 - 021
Fındık0 - 00 - 021
Kayısı0 - 00 - 021
Kiraz0 - 00 - 021
Lahana0 - 00 - 021
Turunçgiller0 - 00 - 021
Tütün0 - 00 - 021
Yer fıstığı0 - 00 - 021
Zeytin0 - 00 - 021
Şeftali0 - 00 - 021