Serbia

Affinity plus

registered_until: January 4, 2031
Agromarket - herbicide
321-01-541/2021-11

DELOVANJE:

aktivna materija spada u grupu N fenil triazinona. Biljka ga usvaja lišćem, a u biljci iskazuje ograničeno sistemično delovanje. Deluje kao inhibitor protoporfirinogen oksidaze. Aktivna materija Karfentrazon-etil spada u HRAC grupu 14 (ranije E).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

 Ne sme se primeniti u zasadima jabuke mlađim od 4 godine. Ako se primeni prema uputstvu nema fitotoksičnih efekata na jabuci starijoj od 4 godine. Folijarno, uobičajenim uređajima za prskanje, traktorskim ili leđnim prskalicama. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučeni utrošak vode 200 do 400 l/ha. Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Efektivno
crops
Apples
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
0.3 - 0.3
Period pre žetve
-
crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
1 - 1
Period pre žetve
-