Avalon

Произвођач
Galenika
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-2460/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Avalon sadrži dve aktivne materije sa različitim načinima delovanja. Kontaktno delovanje bentazona kao inhibitora fotosinteze prouzrokuje spaljivanje lišća, dok se dikamba translocira do meristemskog tkiva i izaziva zaustavljanje rasta biljke. Različitim mehanizmima aktivnih materija, koje se međusobno dopunjuju, postiže se brzo delovanje i visoka efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Zbog proširenja delovanja na uskolisne korove, može se mešati sa preparatom Talisman. Ne sme se mešati sa orgarnofosfornim insekticidima.

PRIMENA I NAPOMENE:
Avalon je pokazao visoku efikasnost u suzbijanju čak i najotpornijih korovskih vrsta, kao što su: tatula, vijušac njivski, ambrozija, pepeljuge i palamida. Ne preporučuje se primena u semenskom kukuruzu sa podusevom i na slabo humusnim zemljištima. U slučaju preoravanja, ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn2 l13 - 14
Winter wheat1 l13 - 29
Spring wheat1 l13 - 29