Betanal Expert

Произвођач
BAYER
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
Линкови

Primena preparata Betanal Expert :
dvokratno: 1,5+1,5 l/ha; prvo tretiranje kada je repa u fazi 2-4 lista (faze 12-14 BBCH skale), a većina korova u fazi 2 lista, drugo tretiranje 5-10 dana kasnije, kada je većina korova još u fazi 2 lista;
trokratno: 1+1+1 l/ha prvo tretiranje kada je većina korova u fazi kotiledona, bez obzira na fazu porasta šećerne repe, drugo i treće tretiranje po potrebi kada su korovi u fazi kotiledona.
Utrošak vode: 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l na 100m2.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom, ili u split aplikaciji – dva ili tri puta.

Mehanizam delovanja :
Betanal Expert je idealna kombinacija desmedifama, fenmedifama i etofumesata, dobro poznata po svom herbicidnom delovanju, kao i po jedinstvenoj selektivnosti prema šećernoj repi. Primenom AMD tehnologije u formulaciji preparata, unapređena je stabilnost i homogenost rastvora. Prednosti se manifestuju stvaranjem dugotrajnog herbicidnog filma na površini lista korova, odlaganjem kristalizacije aktivnih materija i vrhunskom selektivnošću. Fenmedifam i desmedifam korov usvaja putem lisne mase, dok etofumesat usvaja putem izdanaka korova kao i korenovim sistemom. Fenmedifam i desmedifam inhibiraju transport elektrona u procesu fotosinteze. Etofumesat inhibira deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema.

Preporuke i napomene :
Preporučuje se primena kada su temperature ispod 25°C;
Pre setve narednih useva zemljište bi trebalo preorati na najmanje 20 cm dubine;
Za vreme tretiranja, lišće bi trebalo da bude suvo;
Kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 do 3 dana.

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Sugar beets1 - 1.5 l12 - 1491