Biathlon 4D

Произвођач
BASF
Регистрован до
2024-09-01
Матични број
Aktivni materijali
Линкови
Biathlon 4D PRIMENA: preparat je selektivni sistemični i translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova. Primenjuje se u pšenici i ječmu kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).Primenjuje se folijarno, prskanjem,standardnim uređajima za prskanje sa zemlje.
Količina primene:
Biathlon 4D: 0,04 kg/ha + Dash 1,0 L/ha
Biathlon 4D: 0,05 kg/ha + Dash 0,5 L/ha
U količini 0,04 kg/ha uz dodatak 1,0 L/ha okvašivača Dash ,
-herbicid Biathlon 4D dobro suzbija (>90%): ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepaljuga obična (Chenopodium album) ,broćika lepuša(Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media);
-zadovoljavajuće delovanje (75-90%) na: palamida njivska ( Cirsium arvense), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare).
U količini 0,05 kg/ha uz dodatak okvašivača Dash 0,5 L/ha
-preparat Biathlon 4D dobro suzbija (>90%): ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepaljuga obična (Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), sitna ilja (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), mrtva kopriva njivska ( Lamium amplexicaule), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), persijska čestoslavica (Veronica persica)
;
-slabo suzbija (<75%) divlji ovas (Avena fatua) i ježevica (Dactylis glomerata).
Utošak vode :200-400 L/ha odnosno 2-4 L na 100 m2.
 
Mogućnost mešanja (kompatibilnost): 
Preparat Biathlon 4D se moze mesati sa preparatima kao sto su : regulator rasta na bazi hlormekvat-hlorida, okvašivač Dash, herbicidima na bazi
izoproturona, mekoprop-p, MCPA, metsulfuron-metila, jodosulfuron-metil-natrijuma i fungicida na bazi epoksikonazola, fenpropimorfa, metrafenona i prohloraza.
 
Napomene:
Tokom tretiranja treba sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade. Preparat može biti fitotoksičan za sve širokolisne useve.Ukoliko dođe do preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam.U normalnom plodoredu posle primene preparata nema ogranicenja, mogu se sejati svi usevi .
Регистрован за културеРатеBBCH
Winter wheat0.04 - 0.05 kg13 - 39
Spring wheat0.04 - 0.05 kg13 - 39
Spring barley0.04 - 0.05 kg13 - 39
Winter barley0.04 - 0.05 kg13 - 39