Serbia

Galbenon

registered_until: December 31, 2029
Galenika - herbicide
321-01-00992/2011-11

DELOVANJE:
Galbenon je kontaktni folijarni herbicid koji deluje isključivo na iznikle korove. Usvaja se brzo nakon aplikacije i remeti procese fotosinteze, izazivajući naglu pojavu simptoma hloroze. Nakon nekoliko dana dovodi do potpunog propadanja i sušenja korova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
U usevu soje može se mešati sa preparatima Okvir, Rampa ili Kvazar. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

PRIMENA I NAPOMENE:
Kod svih kontaktnih herbicida prilikom tretmana od izuzetne je važnosti da se obezbedi dobra pokrovnost korova herbicidnim depozitom. U suprotnom, može doći do regeneracije tretiranih korova. To se u praksi dešava kada usev preraste korov i gajena biljka svojim lišćem zakloni korove (efekat kišobrana). Optimalno je raditi tretman u večernjim časovima kako bi se izbegle prolazne fitotoksičnosti na gajenim usevima koje se mogu javiti zbog visokih temperatura i jake insolacije. U praksi se pokazalo da Galbenon odlično deluje na čičak i palamidu. Ukoliko je tatula dominantan korov u usevu, Galbenon je najbolje rešenje za suzbijanje bez obzira na stadijum razvoja korova. Ne ograničava plodored. Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja, na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita, soja i lucerka. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja, pri višim temperaturama i jakoj insolaciji može izazvati ožegotine

Efektivno
crops
Winter wheat
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Spring wheat
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Spring oats
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Winter oats
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Spring barley
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Winter barley
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Winter rye
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Spring rye
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Winter triticale
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Spring triticale
BBCH
20 - 29
Registracioni obrazac
4 - 4
Period pre žetve
63
crops
Corn
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
3 - 4
Period pre žetve
63
crops
Soybeans
BBCH
30 - 33
Registracioni obrazac
3 - 4
Period pre žetve
63
crops
Potatoes
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
2 - 3
Period pre žetve
42
crops
Peas
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
3 - 4
Period pre žetve
42
crops
Alfalfa
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
3 - 3
Period pre žetve
63
crops
Spring flax
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
3 - 4
Period pre žetve
63
crops
Winter flax
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
3 - 4
Period pre žetve
63
crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
42