Galbenon

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-00992/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Galbenon je kontaktni folijarni herbicid koji deluje isključivo na iznikle korove. Usvaja se brzo nakon aplikacije i remeti procese fotosinteze, izazivajući naglu pojavu simptoma hloroze. Nakon nekoliko dana dovodi do potpunog propadanja i sušenja korova.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
U usevu soje može se mešati sa preparatima Okvir, Rampa ili Kvazar. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

PRIMENA I NAPOMENE:
Kod svih kontaktnih herbicida prilikom tretmana od izuzetne je važnosti da se obezbedi dobra pokrovnost korova herbicidnim depozitom. U suprotnom, može doći do regeneracije tretiranih korova. To se u praksi dešava kada usev preraste korov i gajena biljka svojim lišćem zakloni korove (efekat kišobrana). Optimalno je raditi tretman u večernjim časovima kako bi se izbegle prolazne fitotoksičnosti na gajenim usevima koje se mogu javiti zbog visokih temperatura i jake insolacije. U praksi se pokazalo da Galbenon odlično deluje na čičak i palamidu. Ukoliko je tatula dominantan korov u usevu, Galbenon je najbolje rešenje za suzbijanje bez obzira na stadijum razvoja korova. Ne ograničava plodored. Ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva ili preoravanja, na tretiranim površinama se mogu sejati samo strna žita, soja i lucerka. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja, pri višim temperaturama i jakoj insolaciji može izazvati ožegotine

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Winter wheat4 l20 - 2963
Spring wheat4 l20 - 2963
Spring oats4 l20 - 2963
Winter oats4 l20 - 2963
Spring barley4 l20 - 2963
Winter barley4 l20 - 2963
Winter rye4 l20 - 2963
Spring rye4 l20 - 2963
Winter triticale4 l20 - 2963
Spring triticale4 l20 - 2963
Corn3 - 4 l063
Soybeans3 - 4 l30 - 3363
Potatoes2 - 3 l042
Peas3 - 4 l042
Alfalfa3 l063
Spring flax3 - 4 l063
Winter flax3 - 4 l063
Beans1.5 - 2.5 l042