Talisman Ekstra

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2032-09-01
Матични број
321-01-416/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfoniluree. Korov ga usvaja preko lista i korena, a brzo se translocira ksilemom i floemom. Sprečavajući obrazovanje acetolaktat sintetaze (ALS) prouzrokuje inhibiciju amino kiselina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka. Sulkotrion pripada hemijskoj grupi triketona, koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve delujući na sintezu biljnih pigmenata. Aktivno se prenosi do mesta delovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korena korova. Svoje delovanje ispoljava u vidu izbeljivanja lisne mase i kasnije nekroze.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Ne meša se sa preparatima drugih formulacija bez prethodne provere.

NAPOMENA:
Primenа orgаnofosfornih insekticidа neposredno pre primene nikosulfuronа može u nepovoljnim vremenskim uslovimа dа dovede do fitotoksičnih efekаtа (bledilo lista, usporeniji porаst biljаkа). U normаlnom plodoredu mogu se sejаti: ozimа pšenicа, ozimi ječаm, kukuruz, krompir, kupusnjаče, grаšаk. Drugi usevi u plodoredu ogrаničаvаju se u odnosu nа pH zemljištа: -u uslovimа zemljištа pH >6,5 ne gаjiti šećernu repu 18 meseci posle primene -u uslovimа zemljištа pH >7,5 ne gаjiti soju i pаsulj 10 meseci posle primene, а lucerku 12 meseci posle primene. U toku jedne godine može se primeniti jednom ili dva puta u split aplikaciji.

 

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn1.25 - 1.5 l12 - 17