Fasulye antraknozu
Colletotrichum lindemuthianum

Etmenin genel özellikleri :
Fungusun üreme organı epidermisin altında gelişen sonra üst kısmını yırtarak ortaya çıkan tabak biçimindeki aservulustur. Aservulus içinde jelatinimsi bir madde ile sarılı ufak ve şeffaf konidi taşıyıcıları, bunların üzerinde de boyutları 4.4-5.3 x 13-22 mikron olan şeffaf merkezi kısımlarında vakuollere benzer boşluklar içeren konidiler bulunur.

Etmen kışı tohum içinde veya tarladaki hastalıklı bitki artıkları üzerinde geçirir.’ Bulaşık tohumların tarlada çimlenmesi sonucu belirtiler önce kotiledonlarda görülür. Sekonder enfeksiyonlar için inokulum kaynağı olan hastalıklı fidelerdeki konidiler, çeşitli yollarla sağlam bitkilere rastladıklarında, suyun mevcudiyetinde çimlenerek penetrasyonlar yaparlar. Fungus uygun iklim koşullarında yaprak, dal veya meyvelerde 4-5 gün içinde inkubasyon süresini tamamlayarak leke oluşturur. Enfeksiyon süresi için en uygun koşullar % 92 ‘ nin üstünde orantılı nem ve 27°C altındaki sıcaklıktır. Hastalığın gelişmesi için optimum sıcaklık 17-23°C, minimum 15°C, maksimum sıcaklık ise 31°C tir.

Belirtileri: 
Hastalık ilk olarak yeni çıkan fidelerin ilk yapraklarında ve gövdelerinde koyu kırmızımtırak kahverengi, içe çökük lekeler halindedir. Böyle fideler gelişmeden ölürler. Daha sonra belirtiler yapraklarda, damarlarda yer yer uzunlukları değişik ölçülerde önceleri kırmızımtırak kahverengi sonraları siyah lezyonlar, şiddetli durumlarda da damarların birleştikleri yerlerde genellikle üçgenimsi kurumalar ve bu kısımların yırtılması, dallarda uzunlaşmasına, içe çökük, tek tek veya birbirleri ile birleşmiş kahverengi-siyah, lekeler, meyvede genellikle 1-5 mm çapında etrafı başlangıçta kırmızımtırakkahverengi, iç kısımları siyah, orta kısmı açık kahverengi ve içe çökük yuvarlak lekeler halinde görülür. Tohumlarda beyaz, danelerde siyah veya kırmızımtrakkahverengi, açık renkli danelerde kırmızımtırak kahverengi yuvarlak lekeler oluşturur. Genç fidelerde ölüme veya gelişmenin yavaşlamasına neden olur. Yaşlı bitkilerin yeşil aksamlarındaki kurumalar ve meyvelerdeki lekeler sonucu üründe kalite yönünden kayıplar olur. Etmeni fungus olup, kışı tohum içinde veya tarladaki hastalıklı bitki artıklarında geçirir. Bulaşık tohumların tarlada çimlenmesi sonucu belirtiler önce ilk yapraklarda görülür. Hastalık fidelerden etrafa çeşitli yollarla yayılır, uygun iklim koşullarında yaprak, dal veya meyvelerde bulaşmadan sonra 4-5 gün içinde leke oluşturur.Genellikle nemli sahil bölgelerimizde (örneğin Karadeniz Bölgesi) hastalık yaygın olarak görülmektedir.

Mücadele:
Kültürel Önlemler :
Hastalıkla mücadelede en ekonomik ve etkili yöntem hastalıksız tohumluk kullanmaktır. Bunun için tohumluk daneler hastalık görülmeyen bahçelerden seçilmelidir. Hastalıklı bitkileri tarladan uzaklaştırmak, hastalığın toprağa bulaştığı saptanan tarlalarda en az 3 yıllık bir münavebe uygulanarak, iyi bir drenaj, fasulye bahçesindeki yabancı otları ortadan kaldırarak bitkilerin iyi havalandırılmalarını sağlamak diğer önemli kültürel önlemlerdir.

Kimyasal Mücadele :
İlaçlamada bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

İlaçlama Zamanı :
İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın I7-23°C arasında olduğu, orantılı nemin % 92’nin üstüne çıktığı, 2’li ve 3’lü yaprakların açtığı zaman başlamak gerekirse de hastalığın epidemi koşullan dikkate alınarak ilaçlamaya hastalığın yörede görülmesi ile başlamak uygulama bakımından daha pratik bir yoldur. İklim koşullarının hastalığın gelişmesine uygun olarak devam ettiği sürece bir haftalık aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.