Basagran

Произвођач
BASF
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2208/2013-11
Aktivni materijali
Линкови
Primena:
Basagran je selektivni, kontaktni herbicid. Primenjuje se u usevima kukuruza, soje, krompira, graška i lucerke (zasnovane) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.
Dobro suzbija korove kao što su :
Jednogodišnji: lipica teofrastova (Abutilon teofrasti), štir hibridni (Amaranthus hybridus), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bylderdykia convolovulus), slačica (Brassica napus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (
Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), crvena mrta kopriva (Lamium purpureum), salata divlja (Lactuca serriola), kamilica bezmirisna (Matricaria indora),divlji mak (Papaver rhoeas) spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), dvornik veliki (Polygonum lapatifolium), tušt (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), obična gorčika (Sonchus oleraceus), boca obična (Xanthim strumarium), poljska čestoslavica (Veronica arvensis)
Zadovoljavajuće suzbija korove kao što su :
Jednogodišnji i dvogodišnji:mišjakinja (Stellaria media), pomoćnica (Solanum nigrum), ambrozija (Ambosia artemisifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), poljski prstenak (Anthemis arvensis
), broćika lepuša (Galium aparine), divlji suncokret (Helianthus annuus), mrtva njivska kopriva (Lamium amplexicaule),žablja trava ( Senecio vulgaris), persijska čestoslavica (Veronica arvensis).
Utrošak vode:200-400 L/ha odnosno 2-4 L na 100 m2
Maksimalan broj tretiranja: Basagran se može primeniti jednom na istoj površini u toku jedne godine.
Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Potatoes2 l13 - 1942
Alfalfa2 l12 - 1363
Sweet corn2 l11 - 1563
Peas1.5 - 2 l12 - 1442
Soybeans1.1 - 1.2 l11 - 1363