Poljski rastavić

Equisetum arvense

Sporofitna biljka, spada u najstarije biljne vrste i razmnožava se po pravilu preko izdanaka, koji prolaze horizontalno do 2 m ispod zemlje. Razmnožavanje sporama je takođe moguće, ali se javlja u retkim slučajevima. Reč je o izdržljivoj biljci, na koju se posebno često nailazi na tlu pod stajaćom vodom. Ipak, može se sresti na svim vrstama tla i u svim kulturama.

U rano proleće pojavljuju se zlatnosmeđe spore, koje posle sporulacije umiru. Posle cvetanja pojavljuju se zeleni, spiralno razgranati izdanci. Ovaj korov, kome je potrebno dosta svetlosti, brzo se povlači u kulturama koje se brzo razvijaju, npr. gustim zasadima žitarica, tako da ne predstavlja jaku konkurenciju za te kulture. Kod kultura koje kasnije dobijaju izdanke, kao npr. repa ili kukuruz, može doći i do toga da rastavić potisne tu kulturu. 

Средства за заштиту биља