Gat Cenit 36 CS

Произвођач
GAT microencapsulation
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-1838/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Osobine i način delovanja:
Klomazon je selektivni herbicid koga biljke usvajaju korenom i izdankom. Inhibira biosintezu karotenoida, kreće se ksilemom naviše ka listovima. Korovske biljke postaju depigmentisane i nekrotiraju posle nekoliko dana.

Primena GAT CENIT 36 CS je selektivni herbicid koji se koristi u usevu:
Soje: pre setve tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (neposredno posle primene i najkasnije 3 sata nakon primene) ili posle setve a pre nicanja soje tretiranjem zemljišta bez inkorporacije.
Duvana: 5-7 dana pre rasađivanja, tretiranjem dobro pripremljenog zemljišta uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm (neposredno posle primene i najkasnije 3 sata nakon primene)
Količina primene: 0.75 l/ha u usevima soje i 1 l/ha u zasadima duvana uz utrošak vode 200-400 litara po hektaru.

Plodored:
U slučaju presejavanja može se sejati: uljana repica, soja, duvan, paprika. Posle primene u soji mogu se sejati na proleće naredne godine : kukuruz, krompir, šećerna repa, soja, pasulj, a u jesen naredne godine: ozima žita, lucerka i detelina. U drugoj godini od primene nema ograničenja.

Mešanje: Radi proširenja spektra delovanja može se koristiti sa preparatima na bazi trifluralina, linurona, metribuzina i bentazona.

Регистрован за културеРате
Soybeans0.75 - 1 l
Tobacco0.75 - 1 l