Harmony 75 WG

Произвођач
DU PONT
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-2355/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u soji i lucerki. Uspešna zaštita soje od korova, bez pepeljuge i dvornika.

DELOVANJE
Biljka ga usvaja uglavnom kroz listove i brzo se translocira kroz celu biljku. Deluje tako što sprečava deobu ćelija u izdancima i korenu kod osetljivih korova. Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene, a drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a potpuno uginu za 15-25 dana. Manje osetljivi korovi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za vodu i hranljive materije.
Harmony 75 WG je najefikasniji kada se primenjuje na male korove, kada su u početnom porastu.

Primena
Primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva, u fazi prve potpuno razvijene troliske (faza 13 BBCH skale), a kada korovi imaju razvijena 2-4 lista u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend 90.
U usevu lucerke se primenjuje u drugoj godini ili kasnije, u količini 15-20 g/ha uz dodatak okvašivača Trend 90 u koncentraciji 0,05%, tretiranjem rano u proleće pre početka vegetacije lucerke.
Utrošak vode: 200-300 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Soybeans8 g13
Alfalfa15 - 20 g0