Ikarus WG

Произвођач
Others
Регистрован до
2028-04-01
Матични број
321-01-122/2017-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Sistemični, translokacijski post-em herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih iširokolisnih korova u usevu soje.

Usvaja se listom i korenom, u biljci se kreće ksilemom i floemom te nakuplja u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

Količina primene: 0,060 + Trend 90 ili Imox (0,1%), tretirati po nicanju useva, kada je soja uzrasta 1-3 trolista (faze 11-13 BBCH- skala), a korovi u fazi razvoja 2-4 lista.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

Napomena:- U usevima soje, pasulja, graška, RIMI hibrida suncokreta i lucerke stresni uslovi mogu prouzrokovati prolaznu fitotoksičnost, koja se manifestuje blagom hlorozom i kratkotrajnim zastojem u porastu, što se ne odražava na razvoj i prinos useva.
- Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati: soja, grašak, pasulj i suncokret tolerantan na imidazolinone (RIMI hibridi).
- Plodored: 4 meseca posle primene preparata na tretiranim površinama mogu se sejati: ječam, pšenica, raž, ovas, suncokret i duvan; 9 meseci posle primene mogu se sejati: kukuruz, krompir i pirinač, a 12 meseci posle primene mogu se sejati: uljana repica i šećerna repa.
- U toku primene sprečiti zanošenje preparata na susedne oseljive useve (lisnato povrće, šećerna repa).
- Može biti fitotksičan ako se primeni u kombinaciji sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Регистрован за културеBBCH
Soybeans11 - 13