Laudis

Произвођач
BAYER
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1413/2011-11
Линкови

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i pojedinih uskolisnih korova.

NAČIN DELOVANJA:
Tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, najvećim delom preko lista, ali jednim delom i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida.
Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:
Koristi se u usevu kukuruza, u količini primene od 1,5-2 l/ha posle nicanja korova i kukuruza kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 2 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-8 listova (faza 12-18 BBCH skale).
Utrošak vode: 150-400 l/ha. Broj tretiranja u toku godine je jednom na istoj površini.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak (Equip).

NAPOMENE:
- pre upotrebe obavezno promućkati;
- tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama nižim od 25 oC;
- zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen;
- Laudis se može primeniti u različitim hibridima kukuruza šećerca i semenskog kukuruza;
- ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se opet sejati kukuruz i sirak;
- Laudis ne ograničava plodored, tako da se naredne sezone mogu sejati svi usevi

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn1.5 - 2 l12 - 18