Lentagran

Произвођач
Belchim
Регистрован до
2025-03-03
Матични број
321-01-2401/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u povrtarstvu.

Primena
Lentagran se primenjuje u kupusu 2 nedelje nakon rasađivanja, a kada su korovi u početnim fazama porasta. Ako se primenjuje u split aplikaciji, drugi tretman obaviti 2 nedelje nakon prvog, odnosno kada dođe do novog nicanja korova.

Регистрован за културеРатеPeriod pre žetve
Cabbage2 kg42