Serbia

Lentagran

registered_until: March 3, 2025
Belchim - herbicide
321-01-2401/2013-11

Selektivni kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u povrtarstvu.

Primena
Lentagran se primenjuje u kupusu 2 nedelje nakon rasađivanja, a kada su korovi u početnim fazama porasta. Ako se primenjuje u split aplikaciji, drugi tretman obaviti 2 nedelje nakon prvog, odnosno kada dođe do novog nicanja korova.

Efektivno
crops
Cabbage
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
2 - 2
Period pre žetve
42