Pinazon 480 SL

Произвођач
Pinus
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-00514/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Selektivni herbicid, usvaja se listom i korenom. Koristi se u usevima kukuruza i soje (bez poduseva), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. 

Količina primene:

- kukuruz, u količini 3-4 L/ha, tretiranjem posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-6 listova.

soja, u količini 3-4 L/ha, tretiranjem kada je soja u fazi prve do treće troliske, a korovi u fazi 2-6 listova.

Utrošak vode 200-400 L/ha.

Meša se sa preparatima na bazi atrazina, diklorpropa, MCPA, mekopropa, imazetapira, dikambe i acifluorfena. Ne meša se sa preparatima na bazi organofosfornih jedinjenja.

Karenca:63 dana-kukurz, soja

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Selektivni, kontaktni, folijarni herbicid. Usvaja se listom uz izrazito slabu translokaciju. Može se usvojiti i korenom, nakon čega se translocira ksilemom. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama.

Karenca a.m.:(u danima): 42 - grašak, pasulj, krompir; 63 - kukuruz, soja, strna žita, pirinač, lan, lucerka. Fitotoksičnost - Može biti fitotoksičan ako se primeni u kombinaciji sa organofosfornim insekticidima. Kod osetljivih sorti krompira i pasulja pri višim temperaturama može izazvati ožegotine.

Napomena:- Plodored: Nema ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu, ali ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati strna žita, soja i lucerka.
- MBT: jednom.

Регистрован за културеРате
Corn3 - 4 l
Soybeans3 - 4 l