Plamen

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1764/2010-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Plamen je selektivni, translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju dikamba iz grupe derivata benzoeve kiseline. Usvaja se folijarno i sprovodnim sudovima se translocira kroz celu korovsku biljku uključujući nadzemne i podzemne delove. Inhibira procese ćelijske deobe i fotosinteze što dovodi do deformacija celokupne korovske biljke u vidu uvrtanja, žutila i brzog propadanja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Za proširenje spektra delovanja na uskilisne korove preporučuje se primena sa Talismanom.

PRIMENA I NAPOMENE:
Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i dr.), na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) i ne preporučuje se primena na temperaturama preko 25° C. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.5 - 0.7 l15