Stomp 330 E

Произвођач
BASF
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-00884/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

Preparat Stomp 330E najefikasnije deluje kada je zemljište dobro pripremljeno, a količina vodenog taloga 6 - 10 mm. Seme gajene biljke mora da bude dobro pokriveno slojem zemlje od najmanje 3 cm debljine. Pre primene preparata Stomp 330E zemljište bi trebalo dobro pripremiti, da bude bez grudvi. Herbicidno delovanje u zemljištu traje 2-3 meseca. Ne koristiti Stomp 330E u plastenicima ili staklenicima. Ne koristiti Stomp 330E u luku za salatu (mladi luk) i u ranim sortama paprike. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Stomp 330 E je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih korova u usevima kukuruza, pšenice, soje, suncokreta, krompira, luka, paradajza, paprike, kupusa i duvana.
Usevi u kojima se koristi:
-u kukuruzu, soji i suncokretu u količini 4-6L/ha, odnosno 40-60 ml na 100m2 tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva,
-u pšenici tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva ili posle nicanja useva do faze bokorenja (faze 11-21 BBCH skale) u količini 5L/ha, odnosno 50 ml na 100m2,
-u duvanu tretiranjem pre rasađivanja, uz plitku inkorporaciju na 2-3 cm dubine, u količini 5L/ha, odnosno 50 ml na 100m2, na srednje teškim zemljištima (1,5-4% humusa), i 7 L/ha, odnosno 70 ml na 100 m2, na teškim i humusom bogatijim zemljištima (5% humusa),
-u usevu luka (iz semena i arpadžika) u količini 5 L/ha, odnosno 50 ml na 100m2, tretiranjem posle setve, a pre nicanja useva ili posle sadnje,
-u usevu paradajza, paprika, kupusa u količini 5 L/ha, odnosno 50 ml na 100m2, tretiranjem pred rasađivanje,
Utrošak vode: 300-600 L/ha (3-6 L na 100 m2).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom na istoj površini u togu godine.
 
Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Cabbage5 l063
Tobacco5 - 7 l0
Potatoes4 - 6 l063
Onions5 l063
Peppers5 l063
Tomatoes5 l042
Winter wheat5 l11 - 21
Spring wheat5 l11 - 21
Corn4 - 6 l0
Sunflowers4 - 6 l0
Soybeans4 - 6 l0