Serbia

TBM 75 WG

registered_until: March 21, 2029
Sharda - herbicide
321-01-325/2021-11

TBM 75 WG je selektivni tanslokacioni folijarni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice i suncokreta (tolerantnog na tribenuron-metil).

TBM 75 WG se primenjuje sa okvašivačem izodecil alkohol etoksilat 900 g/l u koncentraciji 0,1%.

Efektivno
crops
Winter wheat
BBCH
13 - 32
Registracioni obrazac
15 - 25
Period pre žetve
-
crops
Spring wheat
BBCH
13 - 32
Registracioni obrazac
15 - 25
Period pre žetve
-
crops
Sunflowers
BBCH
13 - 32
Registracioni obrazac
30 - 30
Period pre žetve
-