Ager-stedmoderblomst
Viola arvensis

Den bliver indtil 40 cm høj, men er ofte lavere. Stænglen er ofte noget forgrenet, og blomsterne udgår fra de øvre bladhjørner. Som Almindelig Stedmoderblomst har den store, fligede, løvbladagtige akselblade og kendes sammen med denne fra andre danske violer på den karakter. Kronbladene er kortere end bægerbladene og med sandfarvede, gullige kulører, evt. med lyseblå indslag. Griflen er uden vorter. Ellers ligner den Almindelig Stedmoderblomst.

Planten er enårig. Blomsterne har ofte selvbestøvning, og har ingen klap eller rende, hvor pollenet falder ned, og bestøvende insekter tvinges til at komme i berøring med det, som tilfældet er hos Almindelig Stedmoderblomst.

Ager-stedmoderblomst vokser på leret, ofte kalkrig agerjord, hvor Almindelig Stedmoderblomst typisk vokser på sandet, kalkfattig jord.