Dikamba 480 SL

Произвођач
Others
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1081/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

    Primenjuje se u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u količini 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m2), kada je usev u fazi 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi od kotiledona do 6 listova.

 

Mehanizam i način delovanja a.m.:Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje.
 
Napomena:- Ne sme primenjivati: u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); u kraškim područjima; na vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa), zbog izrazite ispirljivosti; na temperaturama > 250C.
- MBT: jednom.