Lester

Произвођач
Others
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-765/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu, bez poduseva, posle setve, a pre nicanja, ranom postu i u zasadima voćaka i vinove loze, starijim od 2 godine, u proleće za suzbijanje semenskih korova. Iz zemljišta se manje ispira od atrazina pa služi kao alternativa u izboru zemljišnih preparata u kukuruzu. Mehanizam i ciljana mesta delovanja su ista kao i kod atrazina. U ranom postu (2-3 lista kukuruza) delotvornost poboljšava dodatak 1-2 litra/ha belog ulja. Nakon berbe kukuruza ne smeju da se seju uljana repica, lucerka i detelina. LD50 2100. S.O. = III. Karenca: OVP za kukuruz za zrno i suncokret. Silažni kukuruz sme da se žanje najranije u fazi mlečnog zrenja (63 dana).

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se predominantno korenom, mada može i listom nakon čega se translocira ksilemom. Nakuplja se u apikalnom meristemu i listovima. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama.

Регистрован за културе
Corn