Metak 700 SC

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2023-11-10
Матични број
321-01-1688/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Metak je selektivni sistemični herbicid koji sadrži aktivnu materiju metamitron iz grupe 1,2,4-triazinona. Korovi ga usvajaju korenom i preko lisne mase. U biljkama se transportuje ksilemom i izaziva inhibiciju transporta elektrona u procesima fotosinteze.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove, Metak se može mešati sa Lontrelom ili Pikogalom plus i preparatima na bazi etofumesata, desmedifama, fenmedifama, hloridazona, triflusulfuron-metila. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu kompatibilnost.

PRIMENA I NAPOMENE:
Pored visoke efikasnosti u suzbijanju korova, Metak 700 SC ispoljava visok stepen selektivnosti prema šećernoj repi, tako da se u praksi može koristiti u svim fazama razvoja šećerne repe. Metak 700 SC poseduje izraženo rezidualno delovaje i posle kiše dolazi do njegove herbicidne reaktivacije, što je posebno značajno za suzbijanje spektra širokolisnih korova koji se javljaju u letnjem periodu. Zato se preporučuje njegova dvokratna primena. Prvi put kada je šećerna repa veličine 2-6 listova, a drugi put pred sklapanje redova ili nakon međuredne obrade (špartanja). U navedenom spektru delovanja posebno se izdvaja visoka efikasnost na divlju papriku, pepeljugu, štireve, tatulu itd.

Регистрован за културеРатеBBCH
Sugar beets1.5 - 4 l12 - 16