Piano

Произвођач
Agrosava
Регистрован до
2023-11-01
Матични број
321-01-492/2019-11
Aktivni materijali
Линкови

Način delovanja: 
Primenjuje se na već iznikle korove, usvaja se preko listova i brzo se translocira kroz celu biljku do meristemskog tkiva. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze koja ima ključnu ulogu u biosintezi amino-kiselina sa račvastim lancima. Osetljivi korovi prestaju sa rastom u roku od nekoliko časova, a prvi simptomi su vidljivi nakon nedelju dana, a potpuno uginuće se javlja nakon dve do tri nedelje.

Primena:
Piano se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u soji nakon nicanja useva i korova, odnosno kada je soja u fazi između prve i treće troliske, kada su korovi u fazi 2-6 listova u količini od 8 g/ha, uz dodatak 200 ml/ha okvašivača ES Plus. Takođe, koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u lucerki koja je u drugoj godini ili starija, u rano proleće pre početka vegetacije u količini 15–20 g/ha, uz dodatak okvašivača ES Plus. 

Mogućnost mešanja:
Radi proširenja spektra delovanja na korove kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisifolia), tatula (Datura stramonium), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense) i poponac (Convolvulus arvensis), u soji može se primeniti kombinacija Savazon 480 (bentazon) 1,2 l/ha + Passat (imazamoks) 0,5 l/ha + Piano 8 g/ha, uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES Plus. 
U lucerki, uključujući i mladu može se kombinovati sa preparatom Butoxone DB u količini 1,5-2 l/ha + 8 g/ha Piano (bez okvašiča) kada je lucerka visine 10-15 cm, a korovi 2-6 listova. 

Регистрован за културеРате
Soybeans8 g
Alfalfa15 - 20 g