Zanat

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-01149/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Zanat je selektivni, translokacioni zemljišni herbicid koji sadrži aktivnu materiju pendimetalin iz hemijske grupe dinitroanilina. Suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u vreme klijanja i nicanja. Podjednako dobro se usvaja i korenom i lišćem korova. Sprečavajući proces obrazovanja mikrotubula ova aktivna materija prouzrokuje prekid mitoze i deobu ćelija. Ovim načinom delovanja se zaustavlja rast korena korova, a u kasnijim fazama dolazi i do potpunog sušenja biljaka. Zanat je veoma malo rastvorljiv u vodi, nije podložan spiranju u dublje slojeve i formira herbicidni film koji obezbeđuje dugu zemljišnu zaštitu gajenih useva.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
U cilju proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatom Galolin mono.

PRIMENA I NAPOMENE:
Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) , na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, ranih sorti paprike, korenastog povrća kao i u staklenicima i plastenicima. U slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a nakon 3 meseca od primene i ostali usevi u kojima se preparat primenjuje. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Corn4 - 6 l0
Potatoes4 - 6 l063
Sunflowers4 - 6 l0
Soybeans4 - 6 l0
Winter wheat4 - 6 l11 - 21
Spring wheat4 - 6 l11 - 21
Tobacco5 - 7 l0
Peas4 - 6 l063
Tomatoes5 l042
Peppers5 l063
Cabbage5 l063
Onions5 l063