Challenge 600

Произвођач
BAYER
Регистрован до
2022-10-31
Матични број
321-01-1170/2021-11
Aktivni materijali
Линкови

NAČIN DELOVANJA:

Aklonifen, aktivnu materiju preparata Challenge 600 korovske biljke usvajaju hipokotilom, kotiledonima, koleoptilom (ali ne i korenom). Deluje kao inhibitor dva enzima koja učestvuju u procesu sinteze hlorofila i sinteze karotenoida. Kao rezultat delovanja, kod osetljivih korova javljaju se simptomi hloroze - izbeljivanja.. Aklonifen najjače delovanje ispoljava kod tek izniklih korova i kod onih koji se nalaze u ranim fazama razvoja, ne sprečavajući pri tom klijanje korova, već kontroliše rast i razvoj izdanaka. Iz tog razloga, primena ovog herbicida preporučena je pre nicanja useva.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Challenge 600 koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevima:

1) suncokreta, u količini primene od 4 l/ha (40 ml na 100 m²)
2) krompira, u količini primene 2,5-4 l/ha (25-40 ml na 100 m²).
3) Ozimog graška i boba u količini primene 3 l/ha (30 ml na 100 m²), odnosno usevima jarog graška i boba u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
4)Šargarepe (merkantilne) u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²) kod jednokratne primene posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena), odnosno 1.5 l/ha + 1 l/ha (15 ml + 10 ml na 100 m²) kod dvokratne primene kada se prva doza primenjuje odmah posle setva a pre nicanja, a druga doza kada je usev u fazi trećeg lista (BBCH 13); u usevu semenske šargarepe, u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
5) Celera, kao i semenskog celera, u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle presađivanja (faza 4-8 listova tj. BBCH 14-18).
6)Komorača, kao i semenskog komorača, u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
7) Belog luka u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
8) Duvana u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
9) Lucerke za semensku proizvodnju u količini primene 2 l/ha (20 ml na 100 m²) kod primene nakon otkosa ili u količini primene 0.3 l/ha (3 ml na 100 m²) kada je usev u fazi 3-5 listova (BBCH 13- 15).

Utrošak vode je 100– 300 l/ha (1-3 l na 100 m²) u usevima suncokreta, krompira, ozimog i jarog graška i boba odnosno 150 – 400 l/ha (1,5-4 l na 100 m²) u usevima šargarepe, celera, komorača, belog luka, duvana i lucerke.

Challenge 600 je registrovan za primenu u malim usevima i za manje značajne namene u sledećim kulturama:

1) Mirođija, krasuljica, peršun, paškanat i neven kao i semenski vlašac i korijander u količini primene 2.5 l/ha (25 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
2) Semenski peršun u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
3) Anđelika u količini primene 1 l/ha (10 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
4) Crni luk u dvokratnoj primeni 1.5 l/ha + 1 l/ha (15 ml + 10 ml na 100 m²), kada se prva doza primenjuje odmah posle setva a pre nicanja, a druga doza kada je usev u fazi petog lista (BBCH 15).
5) Semenska grahorica u količini primene 3 l/ha (30 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).
6) Semenski praziluk u količini primene 4 l/ha (40 ml na 100 m²), posle setve, a pre nicanja useva (pre-em primena).

Utrošak vode je 100 - 300 l/ha (1 - 3 l na 100 m²) u usevima semenskog peršuna, semenske grahorice i semenskog praziluka, dok je utrošak vode 150 - 400 l/ha (1,5 - 4 l na 100 m²) u usevima mirođije, krasuljice, peršuna, paškanata, nevena, semenskog vlašca, korijandera, anđelike i crnog luka.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbeđena vremenom primene u bobu, grašku suncokretu, belom luku, krompiru i krasuljici; 70 dana u usevima šargarepe i paškanata; 90 dana u usevima celera, komorača, luk, peršuna, mirođije, anđelike i nevena.

RADNA KARENCA Radna karenca (vreme nakon tretmana tokom koga nije dozvoljen rad u polju ili zatvorenom prostoru): 6-12 sati

 

Регистрован за културеРате
Sunflowers4 l
Potatoes2.5 - 4 l