Glyphogan

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-654/2014-11
Aktivni materijali
Линкови
Неселективни системични хербицид намењен за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних и усколисних корова у засаду јабуке, крушке, брескве и винове лозе и усеву кукуруза, сунцокрета, соје, кромпира, на стрништима, непољопривредим површинама и каналима (III и IV реда).
 
Примена:
Glyphogan је неселективни системични хербицид. Примењује се за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних и усколисних корова:
1) у засадима брескве и винове лозе, третирањем када су корови висине 15-40 cm, у количини:
a) 2-4 l/ha (20-40 ml на 100 m2), за сузбијање једногодишњих корова,
б) 4-8 l/ha (40-80 ml на 100 m2), за сузбијање вишегодишњих корова;
в) 8-12 l/ha (80-120 ml на 100 m2), а за сузбијање изузетно отпорних вишегодишњих корова;
2) на стрништима, у количини 3-10 l/ha (30-100 ml на 100m2) за сузбијање вишегодишњих усколисних (травних) корова, третирањем у зависности од присутних корова, у фази интензивног
пораста до пуне фазе цветања;
3) на непољопривредним површинама, као тотални хербицид, у количини 5-12 l/ha (50-120 ml на 100m2) третирањем када су корови у фази интензивног пораста до пуне фазе цветања;
4) у сувим каналима (III и IV реда) или повремено плављеним каналима и мочварама, који се приводе култури после одводњавања, у количини 4-8 l/ha (40-80 ml на 100 m
2) третирањем када су корови у фази интензивног пораста до пуне фазе цветања; 
 
Регистрован за културеРате
Glyphosate who kills all plants2 - 12 l