Kerb 50 WP

Произвођач
Dow AgroSciences
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-56/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Propizamid je selektivni, sistemični herbicid, koji biljke usvajaju korenom i translociraju u stablo apoplastom. Inhibira mitozu, odnosno obrazovanje mikrotubula.

Primena:
- Lucerka (zasnovana): u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (Cuscuta), tretiranjem posle prvog košenja
- Šećerna repa: u količini 3-4 kg/ha za suzbijanje viline kosice (Cuscuta), tretiranjem kada repa razvije 6-7 listova, odnosno kada se vilina kosica prihvati za repu
- Salata: u količini 3 kg/ha tretiranjem zemljišta pre presađivanja uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 2-4 cm ili posle ukorenjivanja salate.

Регистрован за културеРатеPeriod pre žetve
Alfalfa3 - 4 kg42
Sugar beets3 - 4 kg
Lettuce3 kg42