Betasana Compact SC

Произвођач
UPL
Регистрован до
2023-10-20
Матични број
321-01-176/2015-11
Линкови

DELOVANJE:
Betasana Compact predstavlja kombinaciju dve aktivne materije, Fenmedifam i Desmedifam koje pripadaju grupi Karbamata. Desmedifam se apsorbuje folijarno ali ga odlikuje slaba transportabilnost floemom u druge delove biljke. Fenmedifam deluje inhibirajući transport elektrona u fotosistemu II.

SPEKTAR DELOVANJA
a) dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (A. retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), lobodaobična (Artiplex patula), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hibridum), tatula obična (Datura stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), bulka obična(Papaver rhoeas), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), rotkva divlja (Raphanis raphanistrum),
gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua), obična mišjakinja (Stelaria media), boca obična (Xanthium strumarium), čestoslavica persijska (Veronica persica).
b) zadovoljavajuća efikasnost u suzbijanju: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), kamilica obična (Matricaria chamomilla), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), broćike (Galium spp.), grahorice (Vicia spp.), štir bljutavi (A. blitoides).

PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat ne primenjivati na temperaturama iznad 25°C.
Može se mešati sa preparatima na bazi metamitrona, etofumesata i
triflusulfuron-metila i klopiralida. Tretiranje iz vazduhoplova nije
dozvoljeno. Utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2).

Регистрован за културеРатеPeriod pre žetve
Sugar beets2 - 6 l91