Serbia

Hemomitron SC

registered_until: December 31, 2029
Others - herbicide
321-01-847/2011-11

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni (rezidualni) i manje folijarni (kontaktni) preparat za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova, izuzetne selektivnosti za kulturu. Upotreba: posle nicanja gajene biljke ili više puta u postu u šećernoj i stočnoj repi. Za varijantu prskanja, posle setve, a pre nicanja treba se opredeliti kada očekujemo jaču pojavu korova pre nicanja repe i u dovoljno vlažnim zemljištima. Dozu odrediti prema sadržaju humusa te spektru i uzrastu korova. Izvanredno selektivan budući da i nekoliko puta veće doze od preporučenih ne ostavljaju nikakve štete na repi. Osnovni partner u kombinaciji s drugim preparatima za suzbijanje: abutilona, ambrozije, (osjaka) cirsiuma ili travnih korova. U postu prskanja obaviti u kotiledonskom stadijumu korova kada zadovoljavaju i manje doze metamitrona uz dodatak ulja. Poslednji put može da se koristi do kraja maja. U protivnom može da ošteti pšenicu kao prvu u plodoredu. U slučaju propadanja useva, nakon 4 meseca, dozvoljena je setva šećerne i stočne repe. LD50 3300. S.O. = III. Karenca: OVP.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se predominantno korenom, mada može i listom nakon čega se translocira ksilemom do svih biljnih delova. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama.

Napomena:- Ne sme se primenjivati: na temperaturama > 250C; na vrlo slabo (> 1% humusa) i jako hum. zemljištima (> 5% humusa).
- U slučaju preoravanja ili preveremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može ponovo sejati šećerna repa i cvekla.
- MBT: jednom (jednokratno) ili dva (dvokratno) ili tri (trokratno), ali ukupna količina primene ne sme preći 8 kg/ha).