Mezatron

Произвођач
Sinochem
Регистрован до
2025-07-16
Матични број
321-01-1439/2019-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Selektivni pre-em i post-em herbicid formulisan kao SC (koncentrovana suspenzija) namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevima kukuruza razvijenih do 8. lista

Usvaja se i folijarno i korenom, a u biljci se kreće i bazipetalno i akropetalno. Simptomi se ispoljavaju u vidu beljenja listova, što kasnije prelazi u nekrozu meristemskog tkiva i uginuće korovske vrste.

Primenjuje se u količini 0,15 – 0,25 (1,5 – 2,5 ml/100 m²) + Imox (0,1%), po setvi a pre nicanja (pre-em) do faze razvoja 8 listova kukuruza (post-em), odnosno faze 11-18 BBCH skale.

Plodored: ukoliko dođe do preoravanja useva, može se sejati samo kukuruz. Ujesen iste godine mogu se sejati strna žita, a uljana repica uz prethodno duboko oranje. U proleće naredne godine nakon dubokog oranja mogu se sejati kukuruz, strna žita, soja, suncokret i krompir. Dve godine nakon primene mogu se sejati šećerna repa, grašak, pasulj, spanać.

Karenca: OVP

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira enzim 4-hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (4-HPPD) čime onemogućava biosintezu plastohinona kao jednog od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju i listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom.

Napomena:- Plodored
- Ukoliko dođe do preoravanja, na tretiranim površinama može se odmah sejati samo kukuruz.

Регистрован за културе
Corn