Resent 25 EC

Произвођач
Pinus
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-513/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Sistemični, zemljišni i selektivni herbicid, za tretiranje posle setve, a pre nicanja kulture, za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u suncokretu, krompiru, kukuruzu u količini:- suncokret, 2 l/ha (20ml na 100 m2), za zemljište sa 1-3% humusa, 4 l/ha (40ml na 100m²), za zemljište sa 3% humusa.

krompir 2 l/ha (20ml na 100 m2), za zemljište sa 1-3% humusa, 4 l/ha (40ml na 100m²), za zemljište sa 3% humusa.

kukuruz (bez poduseva) u kombinaciji (radi proširenja spektra delovanja) 1,5 L/ha Resent 25 EC + 1 L/ha preparata na bazi 50%tnog terbutilazina (15 ml Resent 25 EC + 10ml terbutilazina).

Karenca

63 dana- krompir, silažni kukuruz

OVP- kukuruz, suncokret

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira aktivnost enzima fitoen desaturaze (PDS). Selektivni herbicid. Ispoljava i rezidualno delovanje. Biljke ga usvajaju korenom, izdankom i koleoptilom. Kretanje u biljci je vrlo ograničeno.

Karenca a.m.:(u danima): 63 - krompir, silažni kukuruz; OVP - voće, vinova loza, kukuruz, suncokret. Fitotoksičnost - Može biti fitotoksičan za suncokret i krompir (zastoj u porastu, izbledelost, ređe deformacije), ukoliko se primenjuje u humidnim područjima, u uslovima obilnih padavina na slabo hum. zemljištima (1-3% humusa). - Preparat ne sme dospeti na zelene delove voća i vinove loze. Tetiranje iz vazduhoplova: nije dozvoljeno.
 
Регистрован за културеРате
Sunflowers2 l
Potatoes2 l