Starane 250

Произвођач
Dow AgroSciences
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-59/2012-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Fluroksipir-meptil je translokacioni herbicid brzog i dugog delovanja. Deluje kao indolsirćetna kiselina (hormonski herbicid). Usvaja se pretežno preko lišća i izaziva karakteristične simptome kovrdžanja.
Starane 250 se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima, luku, pašnjacima i livadama. Uspešan i profirabilan uzgoj žitarica danas u velikoj meri zavisi od kvalitetnog suzbijanja najopasnijih korova – broćike ili prilepače (Galium aparine), jer već jedna biljka prilepače po m² smanjuje prinos za 4 %. Prilepača je termofilni korov (treba visoku sumu temperetura) i dosta kasno se javlja u usevu. U toj fazi razvoja, žitarice su osetljive na primenu mnogih herbicida, dok Starane 250 možemo da primenimo sve do faze lista zastavičara.

Primena:
Strna žita (ozima): u količini 0,4 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti do 0,8 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti, tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara
Strna žita (jara): u količini 0,6 - 0,8 l/ha u uslovima slabe zakorovljenosti ili 0,8 - 1,2 l/ha u uslovima jake zakorovljenosti tretiranjem kada su usevi u fazi 3 lista pa do pojave zastavičara
Kukuruz: u količini 0,8 l/ha tretiranjem cele površine kada kada kukuruz ima 3-6 listova
Luk: u količini 0.8 – 1,2 l/ha tretiranjem posle nicanja useva u fazi 3-6 stalnih listova. a kada su korovi u fazi 2-5 listova
Zasadi voća i vinove loze: u količini 1,5 – 2 l/ha tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (početak cvetanja)

Регистрован за културеРате
Corn0.8 l
Onions0.8 - 1.2 l
Grapes1.5 - 2 l
Winter wheat0.4 - 0.8 l
Spring wheat0.6 - 1.2 l
Spring barley0.6 - 1.2 l
Winter barley0.4 - 0.8 l
Spring oats0.6 - 1.2 l
Winter oats0.4 - 0.8 l
Winter rye0.4 - 0.8 l
Spring rye0.6 - 1.2 l
Winter triticale0.4 - 0.8 l
Spring triticale0.6 - 1.2 l