Vazal

Произвођач
Others
Регистрован до
2027-08-24
Матични број
321-01-1056/2017-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Vazal je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza,tretiranjem zemljišta posle setve a pre nicanja, u količini 1,4-1,5 l/ha.

Karenca:70 dana za silažni kukuruz, za merkantilni kukuruz obezbeđena vremenom primene.Radna karenca:48 sati. Pristup domaćim životinjama nije dozvoljen do isteka karence.

Mogućnost mešanja sa drugim pesticidima:
Preparat može da se meša sa preparatima na bazi mezotriona i terbutalizina. 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine:samo jednom.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Inhibira ćelijsku deobu. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni je herbicid. Biljke ga usvajaju predominantno hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom. Kretanje u biljci je veoma ograničeno (ksilemom).

Napomena:- Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (> 1 % humusa), kraškim poljima i zemljištima čija je pH > 5,5
- Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama, se najmanje 6 meseci posle primene, ne smeju sejati jara žita i ostali uskolisni usevi.
- Može biti fitotoksičan za šećernu repu ukoliko odmah nakon tretiranja nastupe nepovoljni vremenski uslovi (hladno i vlažno ili izrazito suvo vreme) za razvoj šećerne repe. Fitotoksičnost se manifestuje zastojem u porastu useva.

Регистрован за културеРате
Corn1.4 - 1.5 l