Habit 25 OD

Произвођач
GAT microencapsulation
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-61/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:
Primenjuje se u usevima kukuruza u količini 30-45 ml/ha (0,30-0,45 ml na 100 m2) kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faze 12-15 BBCH skale), a širokolisni korovi u fazi od kotiledona do 6 listova.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

Napomena:- Ne sme se primenjivati: u semenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru pre prethodne provere selektivnosti; u kukuruzu sa podusevom (pasulj, boranija i sl.); ako je kukurz formirao više od 5 listova; ako je usev pod stresom; ako su temperature > 250C; ako su temperature, u dužem periodu, > 10C; ako su prethodno primenjeni zemljišni organofosforni insekticidi; na kosim i erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti.
- Na tretiranim površinama, 7 dana pre i 4 dana posle primene, ne smeju se koristiti folijarni organofosforni insekticidi.
- MBT: jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn30 - 45 ml12 - 15