Innovate/Milagro

Произвођач
FMC
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-463/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Koristi se u usevima merkatilnog i silažnog kukuruza:

    • jednokratnom primenom, kada usev ima 2 - 6 listova: - 0,17 l/ha, za suzbijanje jenogodišnjih travnih korova, tretiranjem kada su korovi u fazi 2 - 6 listova;
      0,2 l/ha, kada je divlji sirak iz rizoma visine 15 - 20 cm;
    • dvokratnom primenom: - prvo tretiranje u količini 0,12 l/ha, kada su jednogodišnji travni korovi 1 - 3 lista, jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2 - 4 lista, a divlji sirak tek iznikao;
      drugo tretiranje u količini 0,08 l/ha, kada je usev do šest razvijenih listova, divlji sirak 15 - 20 cm, a ostali korovi se regenerisali.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.