Serbia

Monosan Herbi

registered_until: October 31, 2029
Galenika - herbicide
321-01-02183/2010-11

DELOVANJE:
2,4–D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima). Takođe, poznato je da u malim količinama 2,4–D deluje kao regulator rasta ćelija.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Talisman.

NAPOMENA:
Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne gajene biljke, izuzev strnih žita i kukuruza. Za neke sorte jarog ječma ovaj preparat može biti fitotoksičan. Primena u ovsu se preporučuje uz smanjenu dozu (1 l/ha). Najmanje 20 dana nakon primene ne dozvoliti pristup stoci, niti koristiti travu za ishranu stoke sa tretiranih površina. Tretirati po suvom, umereno toplom i tihom vremenu kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Efektivno
crops
Winter wheat
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Spring wheat
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Spring barley
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Winter barley
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Winter rye
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Spring rye
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Winter triticale
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Spring triticale
BBCH
25 - 30
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Corn
BBCH
13 - 15
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-
crops
Pasture
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
2.5 - 3
Period pre žetve
28