Tribute 70 DF

Произвођач
Sulphur Mills
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-1656/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama koja svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Selektivni preparat za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih, širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Usvaja se pomoću korena (posle setve a pre nicanja) i preko lista (posle nicanja) gajene biljke. U krompiru se primenjuje nakon sadnje i formiranja humki ili tokom vegetacije. Ne primenjivati preparat u paradajzu gajenom iz semena, zbog fitotoksičnosti. U lucerki se primenjuje za vreme mirovanja ili pre početka vegetacije. Doze treba prilagoditi sadržaju humusa u zemljištu. U sušnom periodu delotvornost je znatno manja. Manje doze koriste se na srednje teškim, a veće na teškim, humusom bogatijim zemljištima. Nakon primene preparata, na bazi metribuzina, tek nakon 4 meseca dozvoljena je setva: lucerke, špargle, ječma, pšenice, kukuruza, krmnog bilja, soje i paradajza; nakon 8 meseci dozvoljena je setva: graška, sočiva i lisnatog povrća; nakon 18 meseci mogu da se seju šećerna repa, luk i korenaste kulture, a nakon 12 meseci smeju da se seju sve ostale kulture. LD50 2200. S.O. = III. Primena nakon nicanja gajenih biljki nije dozvoljena za sortu Jaerla i druge izuzetno rane sorte krompira. Karenca: 42 dana krompir i paradajz; OVP u soji, lucerki i špargli; 28 dana šargarepa i paštrnak.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se predominantno korenom, mada može i listom nakon čega se translocira ksilemom do svih biljnih delova. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama.

Napomena:- Ne sme se primenjivati: posle nicanja useva; na vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa); na jako humoznim zemljištima (> 6% humusa), zbog vezivanja za čestice zemljišta; u usevima krompira sorti Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost; u usevu paradajza iz semena.
- U usevu soje može se koristiti samo pod uslovom da na tim površinama ostaci atrazina i simazina nisu > 0,1 ppm.
- Plodored
- Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja.

Регистрован за културе
Tomatoes