Velton WG

Произвођач
Galenika
Регистрован до
2023-11-10
Матични број
321-01-1594/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

DELOVANJE:
Velton je selektivni, translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju metribuzin iz grupe 1,2,4-triazinona. Svojim delovanjem remeti procese fotosinteze kod osetljivih korovskih biljaka. Nakon aplikacije se usvaja korenom i listom i transportuje u nadzemne delove biljke. Poseduje slabiju vertikalnu pokretljivost u zemljištu što mu obezbeđuje dugotrajno delovanje.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
U usevu soje može se mešati sa preparatom Basar. U usevu krompira, posle setve, a pre nicanja useva može se mešati sa preparatima Basar ili Zanat.

PRIMENA I NAPOMENE:
Predstavlja veoma dobro rešenje za suzbijanje širokolisnih korova pre nicanja useva, posebno za suzbijanje ambrozije. Pojedine sorte krompira (Saviola, Essme, Volare, Laura, Faluka, Arrow, Arizona, Riviera...) su osetljive na tretman metribuzinom posle nicanja i može doći do fitotoksičnosti, ali i kod ostalih, posebno novih sorti osetljivost treba proveriti u sortnim karakteristikama. Da bi se izbegla mogućnost pojave ožegotina kod osetljivih sorata tretman protiv korova treba raditi posle sadnje a pre nicanja. Ne primenjuje se u usevima paradajza iz semena. U usevima lucerke predstavlja najbolje rešenje za suzbijanje tarčužka (hoću-neću) tokom mirovanja. Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje rastvora na sve susedne osetljive biljke. Preparat može biti fitotoksičan ako se koristi na vrlo slabo humusnim zemljištima (<1% humusa) ili na jako humusnim zemljištima (>6% humusa) zbog vezivanja sa česticama zemlje. Ne mešati sa drugim herbicidima kada se primenjuje u krompiru posle nicanja. U toku jedne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Регистрован за културеРатеBBCHPeriod pre žetve
Soybeans0.5 - 1 kg0
Potatoes0.5 - 1.5 kg15 - 1842
Tomatoes0.5 - 0.75 kg042
Alfalfa0.5 - 1 kg0