Poland

Pendigan 330 EC

registration_expired
ADAMA - herbicide
R-78/2010

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, kukurydzy, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej z dymki, cebuli szalotki, czosnku uprawianego z siewu, pora uprawianego z siewu, prosa zwyczajnego i sorga zwisłego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnej:
pendimetalina (substancja z grupy toluidyn) - 330 g/l (33,9 %)

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, iglica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty.
Chwasty odporne: bylica pospolita.
W uprawie zbóż przy stosowaniu łącznym środka Pendigan 330 EC ze środkiem Protugan 500 SC:
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

STOSOWANIE ŚRODKA
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME
Środek Pendigan 330 EC stosować tylko łącznie (w mieszance zbiornikowej) ze środkiem Protugan 500 SC.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pendigan 330 EC 3,0 l/ha + Protugan 500 SC 1,0 l/ha.
Termin stosowania środka: zabieg wykonać jesienią, po wschodach zbóż, od fazy pierwszego liścia do fazy drugiego liścia rośliny uprawnej (BBCH 11-12).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

KUKURYDZA
Termin stosowania środka: zabieg wykonać doglebowo (do 3 dni po siewie) lub po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 1-2 liści chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 5,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

CEBULA UPRAWIANA Z SIEWU
Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli znajdują się w fazie 1-2 liści (dawka 3-4 l/ha).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
Nasiona cebuli wysiewać na jednakową głębokość, nie mniejszą niż 2 cm.

CEBULA UPRAWIANA Z DYMKI
Termin stosowania środka: zabieg wykonać do 5 dni po sadzeniu dymki (dawka środka 4-5 l/ha) lub po wschodach cebuli, przy wysokości szczypioru 5-10 cm (dawka środka 4 l/ha).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0-5,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

CEBULA SZALOTKA UPRAWIANA Z SIEWU
Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00 - 07) (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11 - 12) (dawka 3-4 l/ha).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

CZOSNEK UPRAWIANY Z SIEWU
Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00 – 07) (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11 – 12) (dawka 3-4 l/ha).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

POR UPRAWIANY Z SIEWU
Termin stosowania środka: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00 – 07) (dawka 3-5 l/ha) lub po wschodach, gdy rośliny pora znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11 – 12) (dawka 3-4 l/ha).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 5,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PROSO ZWYCZAJNE, SORGO ZWISŁE
Termin stosowania środka:
– doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00 – 05) lub
– po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-2 liści (BBCH 11 – 12), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 5,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji opryskanej środkiem Pendigan 330 EC po wykonaniu orki na głębokość 15 cm na polu można uprawiać pszenicę jarą, pszenżyto jare, jęczmień jary, kukurydzę, bobik, łubin żółty i cebulę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,
- w przypadku siewu nasion płytszego niż 2 cm z uwagi na możliwość uszkodzenia roślin.
2. Środka nie mieszać z glebą.
3. Zalecane dawki środka uzależnione są od zwięzłości gleby i rodzaju zachwaszczenia. Na glebach lżejszych stosować niższe dawki środka, a wyższe na glebach ciężkich o większej zawartości próchnicy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

 

Efektywny
Uprawy
Pszenica ozima
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
0 - 0
Karencji interwał
-
Uprawy
Pszenżyto ozime
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
0 - 0
Karencji interwał
-
Uprawy
Żyto ozime
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
0 - 0
Karencji interwał
-
Uprawy
Kukurydza
BBCH
0 - 0
Rejestracja normy
4 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Cebule
BBCH
0 - 7
Rejestracja normy
3 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Czosnek
BBCH
0 - 7
Rejestracja normy
3 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Czosnek
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
3 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Por
BBCH
0 - 7
Rejestracja normy
3 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Por
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
3 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Proso
BBCH
0 - 5
Rejestracja normy
4 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Sorgo
BBCH
0 - 5
Rejestracja normy
4 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Proso
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
4 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Sorgo
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
4 - 5
Karencji interwał
-
Uprawy
Cebule
BBCH
11 - 12
Rejestracja normy
3 - 5
Karencji interwał
-