Basico 480 SL

Произвођач
Sharda
Регистрован до
2025-01-01
Матични број
321-01-2534/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:
Koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, bez poduseva i ozimoj pšenici, posle klijanja i nicanja korova kada se nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-6 listova), odnosno kada je kukuruz u fazi do 5 listova (faza 10-15 BBCH skale), u količini od 0,5 - 0,7 l/ha (5 - 7 ml na 100 m2 ).

Mehanizam i način delovanja a.m.:Hormonski herbicid auksinskog tipa (sintetički auksini). Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta, kao indolsirćetna kiselina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje.

Napomena:- Ne sme primenjivati: u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); u kraškim područjima; na vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa), zbog izrazite ispirljivosti; na temperaturama > 250C.
- MBT: jednom.

Регистрован за културеРатеBBCH
Corn0.5 - 0.7 l10 - 15