Boom efekt

Произвођач
Pinus
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-82/2015-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova sa dubokim korenom, te jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Primenjuje se u 

voćnjacima i vinogradima, isključivo viših uzgojnih oblika (jabuka, kruška, šljiva, višnja, breskva, kajsija i maslina) u količini:

2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova

4- 8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova

8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korenom i rizomima, u vreme pune vegetacije.

Mesec dana pre primene sredstva, moraju se ukloniti izbojci ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene i kalirane.

- na neobrađenim površinama i na nepoljoprivrednim površinama:

primena u vreme pune vegetacije korova (u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja), u količini 3-12 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha (50-120 ml u 2-4 l vode na 100m²).

Karenca: 35 dana na voćke i vinovu lozu.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aromatičnih aminokiselina. Inhibira aktivnost enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat sintaze (EPSPS), zaustavljajući sintezu esencijalnih aminokiselina (triptofana, tirozina i fenilalanina), a time i biosintezu proteina. Neselektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Biljke ga usvajaju listom, a dalja translokacija je i ksilemom i floemom.

Napomena:- Ne sme se primenjivati: za uništavanje cime krompira; u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.
- Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.
- Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.
- Prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća i vinove loze.
- Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke.
- Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća nakon 7 dana posle primene.
- Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 7 dana posle primene.
- Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava posle 14 dana posle primene.
- Slama, odnosno suva korovska masa,sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.
- Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene.
- Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene.
- Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda.
- MBT: dva.

Регистрован за културе
Grapes