Koban 600

Произвођач
FMC
Регистрован до
2024-09-10
Матични број
321-01-30/2015/-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Herbicid sa sistemičnim delovanjem za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza|

PrimenaKoban 600 je novi herbicid na bazi aktivne materije petoksamid koji suzbija jednogodišnje travne i širokolisne korove u početnim fazama razvoja kukuruza. Primenjuje se posle setve, a pre nicanja kukuruza ili posle nicanja do 3 razvijena lista kukuruza (faze 00-13 BBCH skale). Najbolje delovanje ispoljava kada se primeni pre nicanja ili na početku nicanja korova.

Količina primene: 2 l/ha

Karenca:Obezbeđena vremenom primene

Mehanizam i način delovanja a.m.:Inhibira ćelijsku deobu. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju korenom i izdankom ponika, a dalja translokacija je ksilemom.