Agrobase Poland
Rofosat Agro 360 SL Registered until: 22 listopada 2021
ADAMA - Herbicide
R-72/2011

OPIS DZIAŁANIA
Rofosat Agro 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach i w uprawach sadowniczych. Środek Rofosat Agro 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli izopropyloaminowej – 360 g/l (31%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Rofosat Agro 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej podziemnych części (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7 – 10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: w dawce 1,5 l/ha: w fazie siewek fiołek polny, komosa biała,
w dawce 2-3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
w dawce 4 l/ha: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz pospolity, rdest powojowy.
w dawce 6 l/ha: bylica pospolita, mniszek pospolity, ostrożeń polny.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. KUKURYDZA - wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

2. RZEPAK OZIMY- przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu i innych chwastów, ułatwienia zbioru oraz do desykacji rzepaku.
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30%. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 100 - 150 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, lub
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu. Nie stosować na plantacjach nasiennych.

3. POLA UPRAWNE
(pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki strączkowych, strączkowe, uprawy roślin pastewnych i przemysłowych) - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Dawkę środka należy dobrać wg wrażliwości występujących gatunków chwastów. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Najlepiej zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj. po około 21 dniach.

4. SADY JABŁONIOWE
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów,
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 – 6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwagi:
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- w mieszankach ze środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

6. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, gdzie stosowano Rofosat Agro 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Najlepiej zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj. po około 21 dniach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

 

Effective
Crops
Corn, maize
BBCH
0 - 0
Registred norm
1.5 - 2
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rape
BBCH
0 - 0
Registred norm
3 - 4
Preharvest Interval
7
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Spring triticale
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Spring rye
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Spring oats
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Winter oats
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 4
Preharvest Interval
-
Crops
Apple trees
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 6
Preharvest Interval
-